Kontakt

Adres klubu:

Uczniowski Klub Sportowy „GRACZ”
ul. Dworcowa 4
44-295 Lyski
Powiat rybnicki
Województwo Śląskie
NIP 642-28-50-735
REGON 278232700
Numer KRS 0000342865

Tel. 600534099
E-mail: uks.gracz@wp.pl

www.uksgracz.pl

BANK MBS

Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
ul. Krakowska 29
43-190 Mikołów
Oddział w Rydułtowach

nr konta: 65 84360003 0101 0431 7049 0002