O NAS

Uczniowski Klub Sportowy „GRACZ” powstał w odpowiedzi na pogłębiający się kryzys w polskim środowisku sportowo-rekreacyjnym oraz zapotrzebowanie na zorganizowany aktywny wypoczynek. Dzięki zainteresowaniu i sukcesom sportowym naszej młodzieży szkolnej z inicjatywy grupy „zapaleńców” zainteresowanych propagowaniem wychowania fizycznego i dyscyplin sportowych w środowisku lokalnym, na przełomie marca i kwietnia 2004 r. przy Gimnazjum w Lyskach powstał Uczniowski Klub Sportowy „GRACZ”. Realizacja zadań statutowych jest możliwa dzięki udostępnieniu nam bazy sportowej Szkoły a możliwość korzystania z kompleksu boisk ORLIK 2012 oraz boiska pilarskiego LKS Lyski przyczyniają się do różnorodności i uatrakcyjnienia zajęć rekreacyjnych.

Atrakcyjna formuła zajęć obejmująca wykorzystanie najpopularniejszych dyscyplin sportowych, ma za zadanie przyciągnąć młodzież do aktywnego spędzania czasu, ma ją oderwać od komputera i ekranu telewizora po to, by na nowo odkryć przyjemność odpoczywania w sposób aktywny, tzn. zdrowy. Realizowana jest poprzez zorganizowanie systematycznych zajęć sportowych z siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, unihokeja i tenisa stołowego oraz wyjazdowych na  lodowisku i basenie. W 2011 roku założyliśmy pierwszą drużynę Orlików, która rozpoczęła zmagania w rozgrywkach Polskiego Związku Piłki Nożnej Podokręgu Racibórz. Obecnie w piłkę nożną, w czterech drużynach gra prawie 80 dzieci i młodzieży.

Systematycznie w naszych zajęciach uczestniczy kilkudziesięciu obecnych i byłych uczniów naszej szkoły. Wszystko to jest możliwe dzięki realizacji zadań i projektów współfinansowanych przez Urząd Gminy w Lyskach, Starostwo Powiatowe w Rybniku oraz Ministerstwo Sportu. Aby jednak realizować każdy z nich, wymagany jest wkład własny. Dlatego też w marcu 2009 roku poczyniliśmy pierwsze kroki w celu uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Ostatecznie w listopadzie 2009 roku decyzją Sądu Okręgowego w Gliwicach uzyskaliśmy status OPP oraz przywilej gromadzenia 1% podatku. Dzięki temu, nasze możliwości realizacji projektów sportowych znacznie się zwiększyły, obejmując m.in. dzieci i dorosłych.

Uczniowski Klub Sportowy jest stowarzyszeniem, które zrzesza uczniów, ich rodziców, nauczycieli i sympatyków. Celem Klubu jest:

  planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o pomoc rodziców i sympatyków klubu,

  angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej i rekreacji,

  aktywizowanie środowiska osób dorosłych do działań na rzecz wspierania działalności organizacyjnej Klubu.

  organizowanie działalności sportowej z uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego "GRACZ"

Prezes zarządu - Bogusław Niestrój

Sekretarz zarządu - Klaudiusz Mańka

Członek zarządu - Anna Pytlik

Członek zarządu – Artur Bywalec

Komisja Rewizyjnej Uczniowskiego Klubu Sportowego "GRACZ"

Przewodniczący komisji – Aleksandra Szymura

Członek komisji – Barbara Golasik

Członek komisji – Marcin Lubos